Disclaimer

“We hebben ze allemaal gekend…”

Met gegevens van :


Ga naar persoon:

Ga naar instelling: A   G   H   J   N   S   Y  
A
  • De ‘Alphabetische Naamlijst der gezinshoofden in de Israëlitische Gemeente te Winterswijk’
G
  • De GBA van de Gemeente Winterswijk
  • Genlias/WieWasWie?
H
  • Het Herinneringscentrum voormalig Kamp Westerbork en het Nationaal Monument Kamp Vught
J
  • Het Joods Digitaal Monument (JDM)
N
  • Het Nederlandse Rode Kruis, afd. Oorlogsnazorg, Den Haag
S
  • In Memoriam (IM), Uitg. SDU. Den Haag, 1995
Y
  • Yad Vashem

  •  Het Nederlandse Rode Kruis, afd. Oorlogsnazorg, Den Haag

•    Het Joods Digitaal Monument (JDM) 

•    In Memoriam (IM), Uitg. SDU. Den Haag, 1995.

•    In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Met Addendum. Uitg. Nieuw Amsterdam 2012

•    De ‘Alphabetische Naamlijst der gezinshoofden in de Israëlitische Gemeente te Winterswijk’

•    Het Herinneringscentrum voormalig Kamp Westerbork en het Nationaal Monument Kamp Vught

•    Yad Vashem

•    De GBA van de Gemeente Winterswijk

•    Genlias/WieWasWie?

Geraadpleegde literatuur en bronnen:

•    ‘Winterswijk – een eeuw verandering’ door Willem Peletier. Delen 1 t/m 4. Verschenen in jaren 1996 t/m 2008. Uitg. Vereniging Het Museum, Winterswijk.

•    ‘Het oude volk – Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied’, door Hans Kooger. Doetinchem, 2001. Uitg. Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting.

'Vernietigingskamp Sobibor', door Jules Schelvis.Amsterdam 2009, 9e druk, uitg. De Bataafsche Leeuw.

•    ‘Jodendom voor beginners’, door Lou Evers. Uitg. Forum, Amsterdam 2005.

•    Archiefstukken uit het Centraal Archief te Den Haag: proces-verhaal nr. 203 van de Gemeentepolitie Winterswijk d.d. 17 april 1942

•    Freriksnieuws nr. 120, uitg. Vereniging Het Museum, Winterswijk.

•    ‘Door een floers van tranen’, door Bob Fromme. Elsevier 18-06-1988

•    J. de Moei, Joodse kinderen in het kamp Vught (Vught 1999)

•    In Memoriam Harry Gans, door Theo de Jong

•     ‘Met de moed van de angst’, door Hartog Meijler. Uitg. H. Kosenbrink – Staringinstituut.

•    ‘In 1941 moesten Joodse leerlingen de school verlaten’, Wim Scholtz

•    Kent u ze nog…de Winterswijkers

•    Het Tijdperk Aron van Dam, Ubel Zuiderveld, Winterswijk, juni 2006

•    ‘Max van Dam – joods kunstenaar – 1910-1943’, uitg. Vereniging Het Museum, Winterswijk 1986

•    ‘Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog’, uitg. Vereniging Het Museum, Winterswijk, 1985

•    Herinneringen van Rolf Nihom, Zutphen uit ‘Het geheim van Karel Nihom’, Rolf Nihom in Freriksnieuws nr. 113, juni 2005

•    Herinneringen van Willem Wilterdink, Winterswijk. Uit ’t Verhaal van Willem.

•    Herinneringen van J.W. Geesink en D.W. Geesink-Wisselink, Aalten

•    Herinneringen van Mevr. E.R. Engelsman-Van Gelder, d.d. 24 januari 1999, Utrecht

•    Herinneringen van Mevrouw D. Wassink. Utrecht, februari 1995.

•    Herinneringen van Dhr. H. te Bokkel, Winterswijk

•    Herinneringen van Jaap van Dijk

•    Herinneringen van Mevr. H. Ellenkamp-Bussink, Winterswijk

•    Herinneringen van Mrs. Edith Strauss Kodmur, Californië (USA)

•    Herinneringen van Mevr. Tonnie Berenschot-Van der Wagen, Winterswijk

•    Herinneringen van Dhr. B.G. te Raa, Aalten

•    Herinneringen van J.A. de Jong, Alphen a.d. Rijn

•    Herinneringen van Mevr. Bosma-te Voortwis en Mevr. Te Voortwis-Te Voortwis, Winterswijk

•    Herinneringen van Mevr. E.J. Riemersma-Hesselink

•    Herinneringen van Mirjam Schwarz, Winterswijk

•    Herinneringen van fam. A. Kropveld, Winterswijk

•    Herinneringen van Mevr. B.T. Schwarz-Windmuller, Winterswijk

•    Herinneringen van Mevr. Henny Veeninga, Winterswijk

•    Herinneringen van Dhr. G.H. Nijman, Winterswijk

•    Herinneringen van Dhr. G. W. Simmelink, Winterswijk

•    Herinneringen van Mevr. W. de Waard, Doetinchem

•    Herinneringen van Mevr. C.M.B. Westendorp- van Nahuijs, Aalten

•    Herinneringen van Louis Landau, USA.

•    Gegevens van Marcelle Zion, Jeruzalem

•    Gegevens van Mirjam Schwarz, Winterswijk

•    Gegevens van het Joods Historisch Museum, Amsterdam

•    Hoe gaat het met… familie Blom. Nieuwe Winterswijkse Courant 11 augustus 1961

•    Hoe gaat het met… M.M. Poppers. Nieuwe Winterswijkse Courant 7 juli 1961

•    Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 6. Amsterdam 1995

•    Foto’s van Marcelle Zion, Jeruzalem

•    Foto’s uit de collectie Ribbink-Schut

•    Foto’s uit de collectie van mevr. Abbink-Sellink

•    Foto’s van G.J.A. Eppingbroek

•    Foto’s van de familie De Leeuw

•    Foto’s van Dhr. Rolf Nihom

•    Foto’s van Mirjam Schwarz

•    Foto’s van Mrs. Edith Strauss Kodmur, Californië (USA)

•    Foto’s van Mevr. I. Spekman, Driebergen

•    Foto’s van fotoatelier G.J.E. Mantel, Winterswijk

•    Foto’s van de Heimatverein Dingden, Duitsland

•    NIOD, Erelijst Verzet en Koopvaardij, database vervaardigd door J.W. de Leeuw

-Poëzie-album van Mevr. Harmina Rensink-te Siepe (1888-1971), aangedragen door haar kleindochter Mevr. Herma van Engeland-Hoekstra

-Foto's van Mevr. Iene de Boer-Barink, afkomstig van haar moeder Mevr. Aleida van Zuilekom

-Herinneringen van Mevr. Iene de Boer-Barink

-Herinneringen van dhr. Abraham Stemerdink

-Herinneringen van Rene Dupont

-'De Joodse Gemeente in Aalten - Een geschiedenis 1630-1945', door Peter Lurvink

-Foto's van het Joods Historisch Museum te Amsterdam