Disclaimer

Karel Nihom * Winterswijk, 6 oktober 1900 - Sterfplaats Den Haag, 15 mei 1940

Zoon van Dina Cohen en Michael Nihom

Michaël Nihom werd op 6 november 1866 geboren in Nijkerk en stierf op 6 fberuari 1942 in Winterswijk, waar hij werd begraven op de Joodse Begraafplaats aan de Misterweg. Dina Cohen werd op 26 maart 1873 geboren in Doesburg. Zij werd op 30 april 1943 vermoord in Sobibor.

Gehuwd met Johanna Stern
Eigenaar van de fa. M. Nihom & Zn.

Grossier in chocolade en suikerwerken

Links David Schwarz en rechts Karel Nihom

V.l.n.r. Karel Nihom, Johanna Nihom-Stern en David Schwarz op een kermisfoto uit 1923

Karel Nihom, omstreeks 1938

Echtgenote Johanna Stern en twee van haar drie zoons hebben de oorlog overleefd. Zoon Benny (Benedictus) overleed ruim een jaar na zijn geboorte in 1930.

Karel Nihom was lid van het ‘Comité voor Joodsche Vluchtelingen’ dat vroeg in de jaren dertig in Winterswijk werd opgericht.

Karel Nihom is op 6 oktober 1939 op last van het Ministerie van Justitie gearresteerd in zijn woonplaats Winterswijk. Hij is daar twee dagen verhoord, waarna hij, met ingang van 10 november 1939, een verbod kreeg in de grensstreek met Duitsland te wonen. Het verbod was ondertekend door de minister van Justitie: P.S. Gerbrandy. Karel woonde tijdens zijn verbanning uit de grensstreek op Harstenhoekweg 5 in Den Haag. Tweemaal diende hij een verzoek in om enige dagen bij zijn gezin in Winterswijk te zijn. Daarvoor kreeg hij toestemming op de volgende data: van 16 tot en met 18 februari 1940 en van 8 tot en met 10 maart 1940. Na die bezoeken werd hij onder politiebegeleiding met de trein naar Ruurlo gebracht, waarna hij moest verderreizen naar Den Haag.. Het verzoek om elke maand 2 dagen 'met verlof' naar zijn gezin te mogen reizen, werd door het Departement van Justitie afgewezen. Jaren later is gebleken wat de aanleiding was voor de justitiële vervolging. Karel Nihom verrichte spionage-activiteiten voor de Britse Intelligence Service. Daarmee bracht hij, volgens de toen geldende normen, de ‘neutraliteit van Nederland ten opzichte van bevriende mogendheden in gevaar’. De bevriende mogendheid was in dit geval Duitsland. Zijn activiteiten waren bekend bij de Duitse contra-spionage en stonden geregistreerd op zogenaamde Fahndungslisten, opsporingslijsten. Tijdens de Duitse inval heeft Karel Nihom, uit angst om in Duitse handen te vallen, geprobeerd om naar Engeland te ontkomen. Toen dat mislukte heeft hij in de ochtend van 15 mei 1940 een einde aan zijn leven gemaakt.

Geboortebericht van de derde zoon van Karel Nihom en Johanna Stern, Benny die op 12 maart 1930, nog maar net 1 jaar jong, overleed

 

Het graf van Benedictus Nihom op de Joodse Begraafplaats in Winterswijk

Rolf Nihom tussen zijn ouders

Rolf Nihom, zoon van Karel, schrijft over de meidagen van 1940:
“Ik herinner me dat op 14 mei, een heel hete zomerdag, in ons huis de kolenhaard brandde, de ramen waren gesloten. Mijn ouders hebben diverse dozen met papieren verbrand; papieren die kennelijk niet in Duitse handen mochten vallen. Het was smoorheet in huis. In de late namiddag van 14 mei capituleerde Nederland. En de volgende ochtend, 15 mei dus, heeft hij in werkelijke doodsangst, doodsnood een eind aan zijn leven gemaakt. Hij wilde niet in Duitse handen vallen. Hij mocht niet in hun handen vallen. Wist maar al te goed waarom niet!”

Karel woonde in Scheveningen op Maastrichtschestraat 101.

Het gezin Karel Nihom woonde in Winterswijk op Spoorstraat 28.

Echtgenote Mevr. Nihom-Stern begon na de oorlog in Utrecht een damesconfectiezaak. Het Utrechts Nieuwsblad van 3 april 1954 meldt haar overlijden op 55 jarige leeftijd.