Disclaimer

Harry Gans * Winterswijk, 1 november 1906 - Sterfplaats Mauthausen, 25 oktober 1941

Zoon van Emma Drievoet en Abraham Gans

Harry Gans was één van de zes Winterswijkse slachtoffers van de razzia in Gelderland op 8 oktober 1941. Familieleden kregen in 1941 een kort bericht uit het concentratiekamp dat Harry ‘op de vlucht was neergeschoten’.
Harry Gans was bridgekampioen van Oost-Gelderland. Hij was tevens een bekend schaker, die vele wedstrijden in Zutphen heeft gewonnen.

  

Bericht van een 'sterfgeval' uit concentratiekamp Mauthausen

In Memoriam Harry Gans door Theo de Jong
“Mijn trouwe vriend Harry Gans, die menig bezoeker van de Bondswedstrijden zich nog wel zal herinneren, is als zoovele van zijn geloofsgenooten het slachtoffer van den rassenwaanzin der nazi’s geworden. Als korporaal der pontonniers deed hij dienst in de Mei-dagen van 1940. Bracht hij het er toen nog af met een doorzeefde wagen, een jaar later, nl. op 8 October 1941, werd hij ’s morgens om zeven uur van zijn bed gelicht door den SD en met anderen in een overvalwagen naar Arnhem gebracht. Vandaar zijn ze vermoedelijk, zooals zoovele jonge Joden, naar Mauthausen getransporteerd. Op 31 October, daags voor zijn verjaardag, kregen zijn oude vader en moeder bericht, dat hij was overleden. Waar hij op 8 October nog kerngezond was, is het wel duidelijk dat de nazi’s hem vermoord hebben, evenals later zijn beide ouders, zijn beide broers met hun vrouwen en kinderen. De heele familie werd uitgemoord, niet één keerde terug… Na de Bondswedstrijden te Leeuwarden, waar we samen hadden deelgenomen, sliep hij steeds bij ons thuis, omdat men al eenigszins beducht was voor een razzia. Daar de Joden echter op 6 en 7 October een feestdag hadden, sliep hij voor een nacht thuis. (Het feest dat gevierd werd was Soekoth – het Loofhuttenfeest. HV) Speculeerende op de gehechtheid der Joden aan hun feesten, sloegen de nazi’s hun slag. Wel trachtte hij nog via de dakgoot te ontsnappen, maar dit mislukte. Harry Gans was een zeer intelligent persoon, die niet alleen behoorlijk schaakte, maar ook de onbestreden bridgekampioen van Oost-Gelderland was. Samen wonnen wij in den winter van 1940-’41 in de AVRO-bridgedrives te Arnhem, Enschede en Zutphen viermaal den eersten en eenmaal den tweede prijs, voornamelijk door zijn prima bieden en spelen. Ook als tennisser stond hij zijn mannetje. Harry Gans was de oprichter, de secretaris en de motor van ‘De Pion’. De club dreef geheel op hem. In de competitiewedstrijden van Oost-Gelderland speelde hij aan het tweede bord. (…) Hij deed veel om het schaakspel bij de jongeren te animeren, door het spelen van matches en het geven van simultaanseances. (…) Harry Gans was van hoofdklasse-sterkte, en behaalde in kleine toernooien in Gelderland (…) vele successen. (…)”
 

 Harry woonde op Stationsstraat 6 in Winterswijk.