Disclaimer

Publicaties

"We hebben ze allemaal gekend"

kaft We hebben ze allemaal gekend

Op 5 november 2017 is de tweede druk van het boek "We hebben ze allemaal gekend...", gepresenteerd.
Het boek is geschreven door Henk Vis, met medewerking van Mirjam Schwarz en het is vanaf 6 november 2017 te koop in de boekhandels van Winterswijk.
Het is tevens te bestellen via deze website (zie bestelformulier).

"We hebben ze allemaal gekend..." is een gedenkboek, opgedragen aan allen van wie de naam in de stenen van het Winterswijks monument gebeiteld staat, aan hun weinige nakomelingen, aan de Joodse Gemeenschap van Winterswijk en aan allen die de moed hadden om goed antwoord te geven op de vraag:
"Mens - Mensch, waar ben je?"

Per genoemde naam zijn er gegevens verzameld en opgetekend. Soms waren er foto's beschikbaar. Van iedereen wordt iets verteld, maar van de één veel meer dan van de ander.

Het boek telt 520 bladzijden in A4-formaat; gebonden; meerkleurendruk met veel foto's en een aantal documenten.

Het boek kost € 34,50 in de boekhandel of € 38,00 (inclusief verzendkosten) via deze website.

------------------------------

Lees- en werkboek 'Leren van de oorlog in Winterswijk'.

kaft Leren van de oorlog

In 2008 verscheen de tweede druk van het lees- en werkboek 'Leren van de oorlog in Winterswijk'.

Het is een boek dat speciaal voor het project ontwikkeld en geschreven is.

Het boek kent drie hoofddelen:

De Tweede Wereldoorlog in Nederland - De geschiedenis van 5 bezettingsjaren in het kort.

Het Joodse geloof en volk. In dit hoofdstuk o.a. het ooggetuigenverhaal 'Een joodse familie overleeft de oorlog'. Daarnaast opdrachten waarmee leerlingen aan de slag kunnen.

In vrijheid herdenken - over de kostbaarheid van de vrijheid en het herdenken als activiteit. In dit hoofdstuk ook twee ooggetuigenverhalen en daarbij weer opdrachten.

Het boek is de basis voor het totale project 'Leren van de oorlog'.

Dit boek kost € 15,00 en is verkrijgbaar in de Winterswijkse boekhandels.