Disclaimer

Publicaties

"We hebben ze allemaal gekend"

kaft We hebben ze allemaal gekend

Op 11 april 2010 is het boek "We hebben ze allemaal gekend...", geschreven bij de namen van de vermoorde joodse inwoners van Winterswijk, gepresenteerd.
Het boek is geschreven door Henk Vis, met medewerking van Mirjam Schwarz en het is vanaf 12 april 2010 in de boekhandels van Winterswijk te koop.
Het is tevens te bestellen via deze website.

"We hebben ze allemaal gekend..." is een gedenkboek, opgedragen aan allen van wie de naam in de stenen van het Winterswijks monument gebeiteld staat, aan hun weinige nakomelingen, aan de Joodse Gemeenschap van Winterswijk en aan allen die de moed hadden om goed antwoord te geven op de vraag:
"Mens - Mensch, waar ben je?"

Per genoemde naam zijn er gegevens verzameld en opgetekend. Soms waren er foto's beschikbaar. Van iedereen wordt iets verteld, maar van de één veel meer dan van de ander.

Het boek telt 205 bladzijden in A4-formaat; gebonden; meerkleurendruk met veel foto's en een aantal documenten.

Het boek kost € 25,00.

------------------------------

Lees- en werkboek 'Leren van de oorlog in Winterswijk'.

kaft Leren van de oorlog

In 2008 verscheen de tweede druk van het lees- en werkboek 'Leren van de oorlog in Winterswijk'.

Het is een boek dat speciaal voor het project ontwikkeld en geschreven is.

Het boek kent drie hoofddelen:

De Tweede Wereldoorlog in Nederland - De geschiedenis van 5 bezettingsjaren in het kort.

Het Joodse geloof en volk. In dit hoofdstuk o.a. het ooggetuigenverhaal 'Een joodse familie overleeft de oorlog'. Daarnaast opdrachten waarmee leerlingen aan de slag kunnen.

In vrijheid herdenken - over de kostbaarheid van de vrijheid en het herdenken als activiteit. In dit hoofdstuk ook twee ooggetuigenverhalen en daarbij weer opdrachten.

Het boek is de basis voor het totale project 'Leren van de oorlog'.

Dit boek kost € 15,00.

Voor scholen geldt een speciale prijs per stuk, vanaf 10 exemplaren, van € 12,00.

------------------------------

Beide boeken zijn verkrijgbaar bij alle Winterswijkse boekhandels

U kunt de boeken ook toegestuurd krijgen door het invullen en doormailen van het bestelformulier, waarna u het verschuldigde bedrag kunt overmaken op:

rekeningnummer ASN 91.59.98.033
t.n.v. H. Vis, Leren van de oorlog, Winterswijk.

Bij de betaling alstublieft uw postcode en huisnummer vermelden.

Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling p.o. verstuurd.